Neft və qaz hasilatı

Neft və qaz hasilatı


İllər

Mlyn.ton

Ümumi hasilata görə, %-lə

Dənizdə neft hasilatı

2005

20,5

92,3

2006

30,5

94,4

2007

40,8

95,8

2008

42,7

96,0

2009

48,6

96,4

2010

49,1

96,6

2011

43,8

96,1

2012

41,7

96,0

2013

41,7

96,1

Quruda neft hasilatı

2005

1,7

7,7

2006

1,8

5,6

2007

1,8

4,2

2008

1,8

4,0

2009

1,8

3,6

2010

1,7

3,4

2011

1,8

3,9

2012

1,7

4,0

2013

1,7

3,9

Qaz hasilatı

mlyn.kub m.

2005

5732

2006

6080*

2007

10832*

2008

16336*

2009

16325*

2010

16673*

2011

16361*

2012

17242*

2013

17895*

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) əmtəəlik 

Sosial şəbəkələr

Axtarış

Sorğu

    Neftin ucuzlaşması sizə təsir edibmi?


     

AZN məzənnəsi