Missiya və strateji baxış


Missiya: 

İqtisadi inkişafa və islahatlara dəstək olmaq

Support economic development and reforms


Strateqiya:

"EKONOMİKS" Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyininəsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında iqtisadi və sosial inkişafın sürətləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərmək, bu sahələrdə qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni öyrənmək və tətbiq etmək, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatlarla əlaqə yaratmaq və onlarla əməkdaşlıq etmək, eyni zamanda ölkəmizdə aparılan iqtisadi və sosial islahatları müdafiə etmək və bu sahədə əldə edilən uğurların beynəlxalq ictimayətə tanıtdırmasında yaxından iştirak etmək, qloballaşan dünyada ölkəmizin mövqeyinin möhkəmlənməsinə yardımçı olmaqdan ibarətdir.


Sosial şəbəkələr

Axtarış

Sorğu

    Neftin ucuzlaşması sizə təsir edibmi?


     

AZN məzənnəsi