Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı bölməsinin işinin əsas göstəriciləri

 

 

2010

 

2011

2012

2013

2014

Məhsulun həcmi (qüvvədə olan faktiki qiymətlərlə), milyon manat

 

1 225,5

 

1 555,9

 

1 724,3

 

1 773,9

 

1 832,1

 

Çalışan işçilərin sayı, min nəfər

 

28,5

 

29,3

 

29,6

 

30,5

 

30,9

 

Bir işçinin orta aylıq nominal əmək haqqı, manat

 

349,3

 

413,2

 

443,5

 

466,8

 

489,3

 

Əsas istehsal fondları, milyon manat

 

3 585,0

 

5 159,0

 

5 944,0

 

7 495,8

 

8 855,9

 

Natura ifadəsində istehsal:

 

 

 

 

 

 

elektrik enerjisi (ümumi), mlrd.kVt-saat

 

18,7

 

 

20,3

 

23,0

 

23,4

 

24,7

 

o cümlədən:

 

 

 

 

 

 

istilik elektrik stansiyalarında

 

15,3

 

17,6

 

21,2

 

21,9

 

23,4

 

su elektrik stansiyalarında

 

3,4

 

2,7

 

1,8

 

1,5

 

1,3

 

istilik enerjisi (ümumi), min Qkal

 

2 968

 

3 057

 

2 923

 

3 216

 

3 219

 

  

Sosial şəbəkələr

Axtarış

Sorğu

    Neftin ucuzlaşması sizə təsir edibmi?


     

AZN məzənnəsi